Setkání 2. marketingové platformy na podporu rozvoje Karlovarského kraje

12. 4. 2021

V úterý 7. dubna se konala online 2. marketingová platforma, která byla iniciována na popud Karlovarské agentury na rozvoj podnikání a odehrála se za účasti zástupců Karlovarského kraje, destinační agentury Živý kraj, agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, Západočeské univerzity a KARPu.

Společný zájem všech zúčastněných stran je budování pozitivního vztahu pracujících, obyvatel i studentů k regionu, motivace podnikatelů k inovacím, zvýšení pocitu patriotismu a celkovému zlepšení povědomí o konkurenceschopných vlastnostech regionu a jeho hlavních atraktivitách.

Marketingová platforma je jedinečnou možností dozvědět se o plánovaných marketingových aktivitách jednotlivých zainteresovaných subjektů a jejich hlavních komunikačních nástrojích. Účastníci si předali zkušenosti z pole marketingu a propagace a navzájem se motivovali k užšímu provázání a sdílení veškerého marketingového konání.

Platforma byla všemi aktéry vyhodnocena jako velmi inspirativní, dostatečně informativní, a především propojující zástupce jednotlivých organizací, jejichž společný zájem je jeden – podpořit rozvoj Karlovarského kraje, regionu, ve kterém žijeme.


Setkání 2. marketingové platformy na podporu rozvoje Karlovarského kraje
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.