Seminář pro strategické řízení

24. 5. 2022

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. uskutečnila dne 23. 5.2022 ve Skalné seminář pro mikroregion Svazek obcí Kamenné vrchy. Předmětem semináře bylo přiblížit strategické řízení obce, představit chytrá řešení (SMART), která jsou využívání v obcích a ve městech v Karlovarském kraji. Na semináři byl dále představen pracovní návrh plánovaného dotačního programu Karlovarského kraje „Digitální vouchery“, který je připravován mj. pro města a obce v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Seminář byl uskutečněn ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.

Seminář pro strategické řízení
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.