Rozvoj businessu podpoří Kreativní vouchery!!

24. 9. 2020

Před necelým týdnem vyhlásil Karlovarský kraj výzvu k podávání žádostí o kreativní voucher. O tom, že je tento dotační titul velmi atraktivní mluví enormní zájem z řad firem a drobných podnikatelů. Již první den bylo podáno velké množství žádostí.

V současné chvíli je pro úspěšné žadatele připravena alokace přes milion korun a v nejbližší době bude probíhat hodnocení přijatých žádostí. Mezi podnikateli je velký zájem o podporu propagace, zejména pak při tvorbě webových stránek či inovace produktu.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo tento program spustit. S ohledem na převis podaných žádostí oproti vyhlášené alokaci se nám potvrdila potřebnost investovat peníze do spolupráce kreativce s ostatními obory regionálního podnikání. Věřím, že budou finanční prostředky vynaloženy účelně a kreativní vouchery pomohou místním firmám k lepší prezentaci produktů a služeb“, uvedl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.


Rozvoj businessu podpoří Kreativní vouchery!!
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.