Rozvíjíme datovou základnu pro obor lázeňství a balneologie!

12. 9. 2022

V rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0. se pracovníci KARP podílí na činnosti Institutu lázeňství a balneologie v.v.i. s čímž souvisí i rozvoj Informačního serveru lázeňství a balneologie spadata.cz.

Na tomto serveru jsou, mimo jiné, pravidelně aktualizována data, která se týkají lázeňského cestovního ruchu, v interaktivním vizuálu. Jedná se o data Českého statistického úřadu ze sekce hromadná ubytovací zařízení a lze si tak zobrazit čísla týkající se počtu ubytovaných lázeňských hostů, celkový počet přenocování i průměrný počet nocí, to vše na úrovní jednotlivých krajů s možností filtrování dle typu hosta (Rezidenti/ Nerezidenti) a požadovaného roku. Nyní byla data aktualizována o data z 2. pololetí 2022. Kromě těchto dat je nyní připravován interaktivní vizuál, který bude pracovat s daty z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a bude tak například možné sledovat vývoj počtu pacientů v závislosti na typu financování lázeňského pobytu (samoplátci/ komplexní lázeňská péče/ příspěvková lázeňská péče) nebo dle jednotlivých indikací, počty zaměstnaných lékařů a dalšího zdravotnického personálu v českém lázeňství nebo třeba počet léčebných výkonů v lázeňské péči.

Kromě dat lze na portálu najít všechny publikace a odborné přednášky pracovníků Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. včetně odborných manuálů, které byly zpracovány na objednávku KARP s podporou programu Smart Akcelerátor 2.0., nebo další analýzy, na jejichž vzniku se podíleli i zaměstnanci KARP.

Rozvíjíme datovou základnu pro obor lázeňství a balneologie!
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.