RIS4DANU „Vienna Conference“ a KARP

7. 10. 2022

V září jsme se s naší agenturou KARP, která je přidruženým partnerem projektu RIS4DANU, zúčastnili zajímavé „Vienna Conference“, která byla pořádána v rámci projektu Udržitelná chytrá specializace na znovuotevření průmyslových zón v dunajském makroregionu, a které se zúčastnili zástupci všech 11 partnerských regionů. Tento projekt je financovaný z programu Horizon Europe a jeho cílem je identifikovat transformační aktivity, které povedou k revitalizaci a k širšímu sociálně udržitelnému a technologickému využití bývalých průmyslových areálů. Za náš region byl přihlášen projekt Krajský business park Sokolov, což ukazuje na možnou synergii mezi OP ST a programem Horizon. Pokud bude vybrán, bude mu poskytnuta odborná asistence při jeho přípravě.

Z ČR se zúčastnili ještě zástupci Karlovarského kraje, Inovačního centra Ústeckého kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a agentury CzechInvest. Dalšími účastníky byli zástupci z pořádajícího Rakouska, dále ze Slovinska, Chorvatska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Slovenska, Švýcarska a Německa.

Program prvního dne naplnili odborné přednášky, na které se druhý den navázalo exkurzí do revitalizovaných areálů ve městech Tulln a Kremže.

Celý program s prezentacemi a informace o projektu najdete na adrese: https://lnkd.in/e2nXEUru


RIS4DANU „Vienna Conference“ a KARP
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.