Řešených témat v projektu Smart Akcelerátor přibývá

15. 11. 2019

S novým projektem Smart Akcelerátor 2.0 se rozrostla naše agenda o nová témata. Pořád jsme v jednom kole, ale máme v sobě spoustu nadšení. 15. listopadu se proto sešel realizační tým projektu, aby prokonzultoval společný postup v jednotlivých aktivitách. Nových příležitostí v navazujícím projektu je pro Karlovarský kraj v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mnoho. Původní aktivity chceme dále rozvinout a ty nově začleněné rozjíždíme naplno. Proto se také náš tým rozrostl o další důležité odborníky. A jakým činnostem se budeme v projektu primárně věnovat?

Marketingová kampaň Žijeme regionem

V prvním kole projektu jsme vytvořili inovační brand Žijeme regionem, seznámili jsme obyvatele kraje se zajímavými ambasadory, kteří se účastnili také rozhovorů na Českém rozhlase Karlovy Vary a nyní se s námi budou dále podílet na chodu kampaně. V předvánočním čase se s ambasadory sejdeme a domluvíme další postup. Čeká nás aktualizace marketingové strategie a náš kraje podrobíme důkladné analýze image.

Kreativní učení a rozvoj talentů

Zaměříme se více na středoškoláky. Talentům na školách našeho kraje se věnuje malá pozornost, a to chceme změnit. Středoškoláky bychom rádi naučili kreativně myslet a připravit je více na život po škole. Chceme, aby byli studenti samostatní a byli schopní se postavit na své vlastní nohy a nebát se podnikat.

Lázeňství a balneologie

Žádné jiné odvětví není pro kraj tak typické jako lázeňství. Byli jsme u založení Institutu lázeňství a balneologie, který začal velmi rychle podávat první žádosti do programů na podporu výzkumu a vývoje. Doufáme, že vás brzy budeme moci seznámit s prvními výzkumnými výstupy.

Smart Cities a Smart Villages

Udělat z města Smart City nespočívá v instalaci chytrých laviček s nabíječkou a jejich připojením k wi-fi. Chytré město řeší zavádění informačních a komunikačních technologií koncepčně a ve spolupráci se svými obyvateli. Chytré město vytváří komunity a dává prostor k seberozvoji, chová se odpovědně k životnímu prostředí a své problémy řeší plošně. Smart Villages nemusí být postaveny jen na rozšiřování digitálních a komunikačních technologií, důležitou součástí chytrého venkova jsou sociální inovace, které lépe využívají know-how obcí pro účely rozvoje podnikání a občanů obcí. Chceme motivovat města a obce k tomu, aby byly více smart.

Vědecko-technologický park (VTP)

Chceme být připraveni na rozvoj VTP v Karlovarském kraji. Budeme mapovat potřeby firem a budeme je seznamovat s možnostmi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Asistenční vouchery

Připravit strategicky významný projekt není jednoduché. Asistenční vouchery napomohou rozpracovat pouhý projektový záměr do projektové žádosti, která bude připravena na podání do vhodného dotačního programu.

 Tento výčet rozhodně není definitivní. S průběhem těchto a dalších aktivit vás budeme průběžně seznamovat na webu RIS3 strategie a na našem Facebooku RIS3.
Řešených témat v projektu Smart Akcelerátor přibývá
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.