Rada pro výzkum, vývoj a inovace opět zasedala

8. 6. 2022

V pátek 3. června 2022 proběhlo již 15. jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (dále jen „RVVI“), která je odborným, koordinačním, iniciativním a poradním orgánem Rady Karlovarského kraje v oblastech výzkumu, vývoje a inovací. RVVI koordinuje tvorbu a realizaci Regionální inovační strategie. V rámci tohoto dobrovolného uskupení se tak setkávají regionální aktéři v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se zástupci veřejné správy.

Na programu jednání bylo seznámení členů RVVI se Zprávou vyhodnocující efekty realizovaných intervencí za období udržitelnosti projektu Smart Akcelerátor (1. kolo), informace o aktualizaci komunikačního plánu na rok 2022 a dále informace týkající se přípravy projektu Smart Akcelerátor 3. Součástí byla inspirativní prezentace společnosti Chodos Chodov s. r. o. a seznámení s úspěchy, kterých společnost dosáhla s podporou Karlovarského kraje.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace opět zasedala
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.