Rada pro výzkum, vývoj a inovace opět zasedala

14. 11. 2022

V pátek 11. 11. 2022 proběhlo závěrečné setkání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (dále „RVVI“) v letošním roce. V úvodu jednání se členové shodli nad návrhem nového předsedy RVVI Mgr. Pavlem Janusem, ředitelem ISŠTE Sokolov. Návrh bude následně předložen Radě Karlovarského kraje ke schválení. Diskutovalo se nad aktualizací Akčního plánu RIS3 strategie na období 2022-2023, bylo představeno vyhodnocení kampaně Žijeme regionem a aktuality z portálu Pracujmespolu.cz. Přítomní členové a hosté byli seznámeni se závěry Analýzy změn inovačního prostředí a Analýzy přínosů lázeňství v Karlovarském kraji. Během jednání byly představeny plánované aktivity, které budou realizovány v rámci navazujícího projektu Smart Akcelerátor 3 např. Medikem na gymplu, Projektové a designové myšlení či Virtuální laboratoř profesí.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace opět zasedala
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.