Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje v roce 2023 projednávala problematické oblasti

19. 12. 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (RVVI) zasedala v roce 2023 celkem dvakrát, aby projednala problematické oblasti regionu a dohodla se na možnostech řešení jednotlivých problémů.

Na prvním jednání v květnu se členové RVVI seznámili s konceptem spolupráce Krajské hygienické stanice a Karlovarského kraje v oblasti veřejného zdraví a se závěry Zprávy o zdraví obyvatel Karlovarského kraje. Zástupce Sociologického ústavu Akademie věd představil projekt Karlovarští expati, který má za cíl zmírnit proces odlivu mladých, vzdělaných lidí z Karlovarského kraje, respektive zvýšit jejich návratnost zpět do regionu. Dále byl představen strategický marketing Karlovarského kraje, schválen Komunikační plán RIS3 strategie na rok 2023 a zazněly aktuální informace k nově realizovanému projektu Smart Akcelerátor 3.  

Druhé jednání, uskutečněné v listopadu, přineslo schválení nového Komunikačního plánu pro rok 2024 a nového Akčního plánu 2024 – 2025 RIS3 strategie. Prezentovaly se také výsledky nově zpracovaných analýz: Mediální analýza a Analýza bariér pro návrat vysokoškolsky vzdělaných lidí do KVK. Předneseny byly i důležité informace z inovačních platforem a představeny aktuální informace k nástrojům pilotního ověření VR profi LAB, Medikem na gymplu a Designové myšlení a Projektové myšlení, zahájené v letošním roce.


Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje v roce 2023 projednávala problematické oblasti
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.