Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje projednala problematické oblasti

6. 6. 2023

Další zasedaní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (RVVI) zaměřené na problematické oblasti Karlovarského kraje, se uskutečnilo ve čtvrtek 18. 5. 2023.

V úvodu jednání MUDr. Hana Bártová seznámila přítomné členy a hosty s konceptem spolupráce Krajské hygienické stanice a Karlovarského kraje v oblasti veřejného zdraví a se závěry Zprávy o zdraví obyvatel Karlovarského kraje.

PhDr. Jan Vávra, Ph.D. ze Sociologického ústavu Akademie věd představil projekt Karlovarští expati, který má za cíl zmírnit proces odlivu mladých, vzdělaných lidí z Karlovarského kraje, respektive zvýšit jejich návratnost zpět do Karlovarského kraje. Projekt vychází z datového základu, který detailně mapuje, kam a proč lidé z Karlovarského kraje odcházejí a také vyčísluje, o kolik peněz kraj kvůli migraci každoročně přichází.

Členové RVVI poté přijali usnesení, kterým doporučují Radě Karlovarského kraje věnovat problematice odlivu obyvatel zvýšenou pozornost např. prostřednictvím zřízení pozice koordinátora, který se bude tématem zabývat napříč Karlovarským krajem. Dále byl přestaven strategický marketing Karlovarského kraje, schválen Komunikační plán RIS3 strategie na rok 2023 a zazněly aktuální informace k nově realizovanému projektu Smart Akcelerátor 3.

Další zasedání se uskuteční na podzim 2023.

1686037493-96533970613737383521206138166.jpg

1686037493-1338583898893264424207813895.jpg

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje projednala problematické oblasti
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.