Time for business: První podnikatelský příběh představil Patrik Pažďora z Pinkie Boyz

24. 2. 2023

Ve středu 22.2. se na Střední škole stravování a služeb v Karlových Varech uskutečnil pilotní běh nového projektu Time for business, který organizujeme ve spolupráci s inovačním centrem INION a agenturou CzechInvest. Studentům přišel svůj podnikatelský příběh představit Patrik Pažďora z Pinkie Boyz.

Během dvou vyučovacích hodin se studenti čtvrtých ročníků gastronomických oborů dozvěděli, jak se Patrik téměř hned po škole dostal k podnikání, proč si zvolil obor gastronomie, proč si svůj podnik otevřel právě v Karlových Varech, i jaké překážky musel při rozjezdu podnikání překonat. Přestože Patrikovy zkušenosti s rozjezdem podnikání nebyly zdaleka jen pozitivní, studenty v podnikatelských aktivitách podpořil s tím, že je lepší nejdřív získat zkušenosti v roli zaměstnanců, nejlépe ve větších městech, kde je gastronomie na vysoké úrovni, popřípadě i v zahraničí. A tyto zkušenosti pak uplatnit ve vlastním byznyse.

Děkujeme tímto Patrikovi za zábavné a zajímavé povídání i za jeho ochotu zapojit se do projektu, a podílet se tak na rozvoji podnikavosti v regionu. Dále děkujeme Střední škole stravování a služeb za důvěru v náš projekt a možnost zorganizovat první setkání právě s jejich studenty. Vzhledem k úspěchu prvního běhu jsme s vedením předběžně domluvili následná setkání se studenty dalších oborů, které se ve škole vyučují.

V březnu se budeme těšit na setkání studentů OA a VOŠ cestovního ruchu v Karlových Varech s podnikatelem Martinem Špalkem.

Patrik Pažďora

Time for business: První podnikatelský příběh představil Patrik Pažďora z Pinkie Boyz
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.