Průzkum projektových záměrů pro OP TAK (programové období 2021– 2027)

29. 6. 2020

Průzkum zájmu podnikatelů o čerpání finančních prostředků z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Cílem tohoto průzkumu je získat s předstihem před začátkem programového období 2021–2027 informaci o indikativním zájmu podnikatelů o aktivity OP TAK.
Zapojte se do průzkumu, zjištěné informace mohou pomoci efektivnějšímu zacílení prvních vyhlašovaných výzev pro nadcházející období.

Stručný dotazník k vyplnění zde

Děkujeme za spolupráci.

Průzkum projektových záměrů pro OP TAK (programové období 2021– 2027)
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.