Průzkum inovačního potenciálu a transformace v Česku

30. 3. 2022

Česko-německá obchodní a průmyslová komora realizuje průzkum inovačního potenciálu a transformace v Česku a stále hledá účastníky, zejména z oblasti zpracovatelského průmyslu, včetně nano, medtech a energetiky.

Co Vám účast přinese?
  • Podněty k aktuálním otázkám a výzvám v oblasti inovací v jednotlivých odvětvích - nyní i v blízké budoucnosti.
  • Informace o tom, jak se spolupracuje na inovacích - nyní a v blízké budoucnosti.
  • Body, kde je například potřeba dalšího vzdělávání nebo v oblasti politiky - klíčová slova transformace.

Zúčastnit se šetření


Průzkum inovačního potenciálu a transformace v Česku
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.