Projektové a designové myšlení

17. 12. 2023

Projektové a designové myšlení, projekt zaměřený na moderní formy výuky, je v plném proudu

Na počátku letošního roku jsme odstartovali nový pilotní projekt s názvem Projektové a designové myšlení. Jedná se o moderní formu výuky se specifickým způsobem analýzy a řešení problémů, který využívá postupy oboru projektového řízení prolínající se s řadou dalších klíčových kompetencí - kreativitou, kritickým myšlením, čtenářstvím, aplikovanou matematikou, využitím cizího jazyka atp.

Projektem chceme zvýšit aktivitu žáků a studentů v mezioborovém přístupu k učení, který rozvíjí kreativitu a designové myšlení a je považován za důležitou kompetenci pro 21. století. Tento přístup klade důraz hlavně na zapojení samotných žáků a studentů do vzdělávání, ale také na aktivní spolupráci pedagogických pracovníků a jejich spolupráci s lektory. Navíc rozvoj dovedností bude podpořen metodickým konceptem s akcentem na rozvoj podnikatelského myšlení.

 

Jak jde čas s Projektovým a designovým myšlením?

  • Pilotní projekt byl zahájen v lednu 2023.
  • V první fázi pilotního nástroje byla domluvena spolupráce s partnerskými školami (ISŠTE Sokolov, OA KV, ZŠ Konečná a SUPŠKV), zároveň probíhal sběr informací a byly uskutečněny 3 úvodní workshopy, na kterých se studenti seznámili s problematikou designového a projektového myšlení. Dále proběhly interní pracovní workshopy, v rámci, kterých byl navržen postup včetně pracovních materiálů, které se od začátku školního roku pilotují na školách. Zároveň probíhala příprava k online metodám výuky (navržení online aplikace/e-learning).
  • V druhé polovině roku, tzn. od října, byly realizovány další workshopy, kde byly testovány návrhy pracovních materiálů a systém navržené výuky.
  • V roce 2024 se předpokládá další pokračování práce odborné skupiny a finalizace metodiky projektového a designového myšlení. Bude připravována metodika pro projektové myšlení včetně dalších podpůrných materiálů vč. pracovních listů. V průběhu celého roku budou probíhat workshopy na vybraných školách s cílovou skupinou. Setkávání budou primárně sloužit k testování metodiky a zpětné vazbě od studentů a případného zanesení těchto zjištění do metodiky.
  • Po celou dobu bude zajištěna propagace průběžných výstupů.


Projektové a designové myšlení
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.