Projekt SMART akcelerátor 2.0 byl vybrán do soutěže Regiostar2023

7. 6. 2023

Máme obrovskou radost, že náš projekt Smart Akcelerátor 2.0 číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938 byl nominován jako jeden z 5 projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do právě probíhajícího 16. ročníku unijní soutěže Regiostar2023. Projekt má šanci získat nejen prestižní ocenění během slavnostního ceremoniálu 16. listopadu v Ostravě, ale také místní komunikační kampaň ve spolupráci s GŘ Regio.

Zda projekt SMART akcelerátor 2.0 zaměřený na rozvoj inovačního ekosystému Karlovarského kraje, posílení spolupráce veřejného, akademického a soukromého sektoru s cílem zvýšit hospodářský růst a konkurenceschopnost Karlovarského kraje uspěje, se dozvíme 10. července 2023. Držte nám palce!

Projekt SMART akcelerátor 2.0 byl vybrán do soutěže Regiostar2023
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.