Projekt Medikem na gymplu uzavírá první pololetí

5. 2. 2024

Mít správnou motivaci je základem každého úspěchu. Pro studenty gymnázií Karlovarského kraje je onou motivací chuť zvládnout náročné přijímací zkoušky na medicínu. Právě k tomu jim pomáhá projekt Medikem na gymplu, díky kterému si studenti zopakují své znalosti z oblasti přírodních věd, ověří si je při pokusech v laboratořích a nové vědomosti načerpají i při exkurzích ve vybraných odděleních Nemocnice Sokolov nebo třeba v Anatomickém ústavu lékařské fakulty.

Budoucí mediky podporuje Karlovarský kraj i město Sokolov

V sobotu 27. ledna na studenty na sokolovském gymnáziu čekaly nejen dva bloky přednášek o chemické vazbě, ale také praktické práce v laboratoři. Před zahájením osmihodinového „chemického maratonu“ je přišel v jejich úsilí podpořit místostarosta města Sokolov Bc. Jan Picka. Pozdravil je jménem města Sokolova, ocenil jejich pracovní nasazení a vyjádřil přání, aby studenti po úspěšném studiu medicíny našli cestu zpět do západních Čech, kde jsou noví lékaři obzvlášť potřeba.

Kromě tohoto přání informoval pan místostarosta studenty o možnosti studijních stipendií, které studentům VŠ poskytuje Karlovarský kraj, a o plánovaných proměnách Sokolovska, jako je třeba výstavba bytových a rodinných domů u jezer Medard a Michal.

Důležitý je cíl

Dnešní studenti přesně vědí, co chtějí. Minimálně pro „naše“ studenty z projektu Medikem na gymplu to platí určitě. Dostat se na vysněnou medicínu totiž není jen tak. A to si rozhodně uvědomují studenti Gymnázia Sokolov Martin a Anna, kteří si od série workshopů slibují zopakování vědomostí nezbytných k úspěšnému absolvování přijímacího řízení na medicínské obory, o které bývá tradičně veliký zájem.

Věříme, že jim k tomu tyto pravidelné sobotní workshopy pomůžou, a že se Aničce splní sen o vlastní pediatrické ordinaci, kterou si za pár let otevře právě v našem kraji. Držíme palce!

O projektu Medikem na gymplu

Projekt Medikem na Gymplu byl odstartován v září 2023, pracovat se na něm však začalo už o půl roku dříve. V dubnu 2023 byla oslovena všechna gymnázia Karlovarského kraje, jejich ředitelé si poté zvolili koordinátory z řad pedagogů, kteří vybrali studenty se zájmem o tento projekt. Celkem se zapojilo 15 studentů z Aše, Chebu, Karlových Varů, Sokolova, Ostrova a Mariánských Lázní. Spuštění projektu předcházela také intenzivní komunikace s odborem zdravotnictví KÚKK, nemocnicemi a dalšími zapojenými organizacemi. 

Od září 2023 probíhá vždy jedenkrát v měsíci sobotní workshop podle předem stanoveného harmonogramu. Studenti si opakují nezbytné vědomosti z oblasti přírodních věd nejen v lavicích, ale také v laboratořích a podnikají různé tematické exkurze. Navštívili už například centrální operační sály chirurgického oddělení, neurologii, gynekologii, iktové centrum nebo laboratoře Nemocnice Sokolov. Těšit se mohou třeba i na návštěvu Anatomického ústavu nebo na přednášky lékařů, kteří jim předají své zkušenosti a znalosti. 

Program Medikem na gymplu je realizován v rámci projektu Smart Akcelerátor 3 Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. ve spolupráci s Gymnáziem Sokolov a Nemocnicí Sokolov. Klade si za cíl podpořit zájemce o studium medicíny z řad gymnazistů Karlovarského kraje a podpořit jejich návrat zpět do rodného kraje. Po ukončení školního roku 2023/2024 bude připraven nový harmonogram projektu pro obě pololetí roku 2024/2025. 

1707118232-165969385011461067791351424436.jpg


Projekt Medikem na gymplu uzavírá první pololetí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.