Program podpory Partnerství znalostního transferu vyhlašuje čtvrtou výzvu

7. 9. 2018

Rádi byste zaměstnali absolventa magisterského či doktorského studia za účelem podpory inovačních procesů ve firmě? Potřebujete zlepšit výrobní proces, podnikový proces nebo vyvinout/inovovat nové produkty nebo služby? Můžete požádat o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 – Výzva 4 – Podpora znalostního transferu.

Výzva je určená pro malé a střední podniky, výzkumné organizace a znalostní organizace.

Příjem žádostí: od 17. 9. 2018 do 14. 12. 2018
Míra podpory 500 tis Kč – 5 mil. Kč na 1 projekt
Dotace až do výše 70% (dle typu žadatele)

Způsobilými výdaji (dle typu žadatele) jsou výdaje na: mzdy, služby expertů, stroje a zařízení, hardware, materiál atd.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Program podpory Partnerství znalostního transferu vyhlašuje čtvrtou výzvu
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.