Připravili jsme soukromý den otevřených dveří na UJEP pro studenty z Karlovarského kraje

8. 3. 2023

Intenzivní spolupráce Karlovarského kraje s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem (FSE UJEP) pokračuje i v letošním roce. Konkrétně se 22. února 2023 se nám podařilo zrealizovat den otevřených dveří výhradně pro studenty z Karlovarska. Akce je dokladem fungujícího partnerství na základě uzavřeného memoranda mezi fakultou a Karlovarským krajem.

Díky úzké spolupráci, kterou máme s fakultou sociálně ekonomickou UJEP, jsme na vlastní náklady vypravili studenty na soukromou exkurzi po univerzitní půdě. „Naplňování memoranda prostřednictvím takových akcí, jako jsou den otevřených dveří nebo zajištění přednášek, považujeme za adekvátní a přínosnou formu naší spolupráce,“ shodli se Vlastimil Veselý, ředitel KARP a Tomáš Sýkora z katedry regionálního rozvoje a veřejné správy UJEP.

FSE UJEP si pro studenty připravila celodenní program. Kromě obecného představení fakulty včetně prohlídky kampusu, vědecké knihovny a kompletní budovy fakulty, měli studenti možnost diskutovat se zástupci jednotlivých kateder, studijního oddělení i konkrétními studenty univerzity. „Jsem velmi ráda, že se nám společnými silami podařilo setkání zorganizovat. Samotní studenti den otevřených dveří hodnotili velmi pozitivně a v návaznosti na zpětnou vazbu si troufám říct, že řada z nich reálně přemýšlí o podání přihlášky právě sem,“ dodala Šárka Harušťáková, projektová manažerka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., která studenty na jejich poznávací cestě doprovázela.

Tímto ale naše spolupráce s UJEP nekončí. Mezi další aktivity patří například zpracovávání konkrétního tématu z oblasti inovačního prostředí Karlovarského kraje studenty FSE UJEP za odborného mentoringu pracovníků KARP. Touto formou byly již vytvořeny návrhy inovativního řešení pro města Loket a Hroznětín a návrhy na procesy pro efektivní fungování  4 K - Krajské kulturní a kreativní kanceláře.

1678270765-6751373762059479152902399409.jpg

Připravili jsme soukromý den otevřených dveří na UJEP pro studenty z Karlovarského kraje
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.