Příprava foresightové studie pro chemické odvětví

23. 5. 2022

V současné době Karlovarská agentura rozvoje podnikání p. o., realizuje přípravu zadání foresightové studie – Budoucnost chemického průmyslu v Karlovarském kraji, jejímž hlavním cílem bude definovat budoucí technologický vývoj v hlavních segmentech chemického průmyslu a doporučení k zajištění konkurenceschopnosti chemického průmyslu v Karlovarském kraji. Studie by měla navrhnout směry a doporučení pro vedení Karlovarského kraje, soukromý a výzkumný sektor, jakým způsobem podpořit konkurenceschopnost chemického průmyslu v Karlovarském kraji v dlouhodobém časovém horizontu.

Chemický průmysl je jedním z nejvýznamnějších a nejrychleji se rozvíjejících sektorů v České republice, a proto je nutné reagovat na současné industriální a společenské megatrendy (transformace, energetika, klimatické změny, dostupnost zdrojů). Chemický průmysl patří mezi významná odvětví Karlovarského kraje. V odvětví je registrováno 476 podnikatelských subjektů. V roce 2020 bylo v Karlovarském kraji ve zpracovatelském průmyslu zaměstnáno 37 tisíc osob. V chemickém, farmaceutickém a rafinérském průmyslu a výroba pryžových a plastových výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků pracovalo celkově 7 500 osob (tj. 1/5 zaměstnanců zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu v kraji). Chemický průmysl se výrazně podílí na zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, a proto je nezbytné zajistit jeho další rozvoj a maximálně využít potenciál, který nabízí.

Příprava foresightové studie pro chemické odvětví
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.