Příjemci startovacích voucherů budou mít ještě před Vánoci peníze na svých účtech

16. 12. 2023

Příjemci startovacích voucherů budou mít ještě před Vánoci peníze na svých účtech

V průběhu měsíce listopadu byly s příjemci podepsány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace o Startovací voucher. Získané finance budou v následujících dnech zaslány na účty příjemců. V letošním prvním roce vyhlášení Startovacích voucherů se sešla řada zajímavých projektů směřujících k rozvoji podnikání. Z celkového počtu 36 podaných žádostí o dotaci, prošlo formálním a věcným hodnocením 24 projektů.

„Podpora podnikání má smysl, protože ekonomicky prospívá celému regionu, ať už se jedná o zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem, podporu zaměstnanosti či daňové příjmy. Proto máme velkou radost, že Karlovarský kraj ještě v letošním roce podpoří hned 15 projektů místních začínajících firem za 2 miliony korun. Předpokládáme, že výzva bude vyhlášena i v příštím roce“ uvedl Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.

Startovací vouchery jsou financovány z rozpočtu Karlovarského kraje.


Příjemci startovacích voucherů budou mít ještě před Vánoci peníze na svých účtech
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.