Příjemci inovačních voucherů mají peníze na svých účtech

29. 10. 2021

V průběhu měsíce října byly podepsány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s 10 příjemci o Inovační voucher. Něco málo přes 1 600 000 korun bylo zasláno na účty příjemců, kteří již oslovili své VaVaI partnery a společně zahájili činnost na projektech.  V některých případech jsou současné projekty navazující prací na již dříve zrealizované a z prostředků Karlovarského kraje částečně financované. To je pro nás skvělá zpráva. Vypovídá totiž o tom, že firmy v našem kraji neustále pracují na svém rozvoji a i přesto, že se jedná o finanční prostředky v nižších limitech jsou pro ně stále atraktivním finančním nástrojem.

V letošním roce se nám sešla řada projektů zaměřených na vývoj a rozšíření virtuálních aplikací. Nejvíce projektů je zaměřeno na inovace v tradičních průmyslových oborech a strojírenství, lázeňství a balneologii. Už teď se těšíme na nová řešení, která firmy z Karlovarského kraje posunou ve světě inovací zas o kousek dál.


Příjemci inovačních voucherů mají peníze na svých účtech
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.