Přihlásili jsme náš kraj do výzvy k získání titulu Regionální inovační údolí

30. 8. 2023

Chceme Karlovarský kraj stále posouvat vpřed. Podporujeme vývoj a zavádění nových inovací. I proto jsme společně s Karlovarským krajem projevili zájem o zapojení se do výzvy k získání titulu Regionální inovační údolí.  

Vznik Regionálních inovačních údolí je jednou z hlavních iniciativ  Evropského programu inovací, vyhlášeného Evropskou komisí. Cílem je postavit Evropu do čela v oblasti inovací, posílit startupový ekosystém a prohloubit spolupráci mezi regiony v EU, která má vést ke snižování rozdílu míry a úrovně inovací v jednotlivých regionech.  

Zájemci o získání označení Regionální inovační údolí, které je může zařadit mezi ty nejinovativnější v EU, musí splnit předem dané podmínky:

  1. koordinovat a cílit regionální investice do oblasti výzkumu,  
  2. zapojovat se do meziregionální spolupráce,
  3. posilovat a propojovat regionální inovační ekosystémy (např. partnerství, příprava společných akčních plánů či realizace společných projektů).  

Od zapojení se do výzvy si slibujeme hlavně další příležitosti k rozvoji našeho kraje v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, a to především v oblastech obnovitelné energie a digitální transformace. 

Zda Karlovarský kraj označení Regionální inovační údolí získá, bude jasné březnu 2024.

Přihlásili jsme náš kraj do výzvy k získání titulu Regionální inovační údolí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.