Představení Informačního systému projektových záměrů (ISPZ)

1. 6. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky a stane se tak jednou velkou základnou pro projekty Národního investičního plánu, ale i projekty menšího rázu. Prostřednictvím těchto dat dojde také k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů.

Informační systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací či orgánů státní správy aj. Vkládat své projektové záměry ovšem může kdokoliv, včetně soukromých subjektů. Systém poskytne ve zjednodušené podobě informace také široké veřejnosti formou tzv. „open dat“, která budou zveřejňována na webových stránkách www.risy.cz či www.projektovezamery.cz.

Tento rozsáhlý zdroj informací poslouží pro efektivní nastavení regionální politiky či k nastínění těch oblastí, které v současné době dotační podporu nemají, ale jsou v území velmi žádané a potřebné. Klíčové projekty budou využívány pro účely sestavování Národního investičního plánu (NIP), Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje a dalších strategických dokumentů na národní i regionální úrovni. Spuštěním ISPZ nastala významná změna ve sběru projektových záměrů do NIP (projekty nad 50 mil. Kč), kdy tyto projekty budou přebírány výhradně z ISPZ.

Krajská databáze projektů (původní databáze) bude nahrazena touto novou (více viz níže).

PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Informační systém projektových záměrů je dostupný na adrese projektovezamery.cz. Přihlášení je možné prostřednictvím autentizačních a autorizačních systémů státní správy: Informačního systému datových schránek (ISDS), Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a Jednotného identitního prostoru (JIP). Registrace uživatelů a nastavení účtů probíhá v těchto systémech. Přístupové údaje do nich lze následně použít pro vstup do Informačního systému projektových záměrů. V případě přístupu přes JIP, prosím, napište na ispz@mmr.cz pro zpřístupnění rolí k ISPZ.

Více informací o ISPZ naleznete v Uživatelské příručce.

V případě, že byl Váš projekt zařazen do databáze projektových záměrů pro Národní investiční plán v roce 2018, 2019 či v roce 2020, nebo byl zadán v neveřejné krajské databázi projektů, je tento projekt již v systému naimportován, ale je nutné ho aktualizovat. Termín dokončení aktualizace/vkládání projektových záměrů do ISPZ je předběžně stanoven do 31. 7. 2021.


Představení Informačního systému projektových záměrů (ISPZ)

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.