Předkládání strategických projektů do nového Operačního programu Spravedlivá transformace

7. 4. 2021

Koncem března byla vyhlášena Karlovarským krajem Výzva k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). OP ST bude v období 2021–2027 novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od těžby a zpracování uhlí v nejvíce zasažených regionech – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, a také zlepšení životního prostředí. Mezi podporované oblasti patří podpora malých a středních podniků, výzkum a inovace, digitalizace, čistá energie a energetické úspory, oběhové hospodářství, rekultivace a nové využití území, rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Cílem právě vyhlášené Výzvy je identifikovat projektové záměry potenciálních strategických projektů s dopadem do Karlovarského kraje. Nejlépe hodnocené záměry strategických projektů budou následně zařazeny do Plánu spravedlivé územní transformace, což je předpokladem pro jejich možné financování v rámci OP ST (za splnění dalších podmínek). Bližší informace naleznete na internetových stránkách Regionální stálé konference Karlovarského kraje, kde naleznete také úplné znění Výzvy.


Předkládání strategických projektů do nového Operačního programu Spravedlivá transformace
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.