POTŘEBA FINANCOVÁNÍ DROBNÝCH PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI – VÝSLEDKY DOTAZOVÁNÍ

7. 7. 2022

Vážení podnikatelé,

děkujeme za Vaše odpovědi v rámci dotazníkového šetření o financování drobných podnikatelských záměrů v Karlovarském kraji.

Co jsme zjistili?

  • 49 % existujících podnikatelů má záměr či projekt, který nejsou schopni financovat z vlastních zdrojů;
  • 76 % z nich potřebuje na svůj projekt úvěr ve výši nad 500 tisíc Kč;
  • 27 % z těchto podnikatelů oslovilo některou z komerčních bank za účelem získání úvěru, pouze 44 % z nich se svou žádostí částečně uspělo (tedy, podařilo se jim získat část potřebných prostředků), 0 % z nich bylo se svou žádostí zcela úspěšných;
  • nejčastěji uváděné podnikatelské záměry se týkají pořízení strojů a vybavení pro podnikání (39 %) a dále pořízení/rozšíření/úprav nemovitostí (21 %). V menším zastoupení pak jsou pořízení vozidel, fotovoltaiky a další záměry jako pořízení HW/SW.


A co dál?

V současné době dochází k nastavování podmínek Operačního programu Spravedlivá transformace, který přinese extra finanční prostředky uhelným regionům, tedy Karlovarskému, Ústeckému a Moravskoslezskému kraji. Vaše odpovědi nám tak pomohou při nastavování podmínek čerpání prostředků v tomto programu. Během podzimu tohoto roku by mělo být jasné, kdo bude moci čerpat finanční prostředky a na jaké záměry.

Operační program spravedlivá transformace však není ani zdaleka jedinou možností, jak získat finance pro Vaše podnikání. Máte-li tedy záměr, který byste rádi konzultovali, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme zorientovat se ve Vašich možnostech.

Kontaktní osoba: Vendula Šnajdrová, email: vendula.snajdrova@karp-kv.cz, tel.: 720 201 949
POTŘEBA FINANCOVÁNÍ DROBNÝCH PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI – VÝSLEDKY DOTAZOVÁNÍ
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.