Potenciál bioekonomiky v regionu

12. 10. 2021

Zapojili jsme se do projektu „Circ BIO“, jehož hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o bioekonomice, zmapovat její potenciál v regionech a navrhnout způsob jejího použití a dalšího uplatnění při rozvoji regionů.

Projekt bude mapovat dostupnou biomasu v regionu, možnosti využití odpadů a nových řešení v rámci bioekonomiky. Další z ambicí projektu, je také aktivizovat využívání biomasy a užívání biotechnologií.

Rádi bychom posílili informace v regionu o vhodnosti bioekonomiky, znalosti regionálních subjektů a umožnili vzájemnou výměnu zkušeností mezi regiony zejména v rámci projektu.

Projekt připravilo konsorcium partnerů pod vedením společnosti APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Na přípravě se podílel Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko, Irish Bioeconomy Foundation, Italian Biomass Association, Globaz, SA, Silava – Litevský státní výzkumný ústav lesnictví a Civitta Easti AS (podnik). Z české strany je do přípravy projektu zapojena také Asociace výzkumných organizací z. s.

Projekt byl podán do programu Horizon EUROPE (do 1. výzvy) dne 6. 10. 2021.


Potenciál bioekonomiky v regionu
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.