Posun v oblasti inovací pro Karlovarský kraj

17. 10. 2022

Propojení studentů a absolventů se zaměstnavateli Karlovarského kraje, inovace v tradičním lázeňství nebo podpora kreativity na základních školách a patriotismu v regionu. To je jen malá ochutnávka úspěšných projektů, které jsme představili na odborné konferenci 14. října 2022 v Karlových Varech. Tyto projekty byly realizovány v rámci Smart Akcelerátoru 2.0 v období od srpna 2019 do prosince 2022. Cílem projektu je rozvoj inovačního systému Karlovarského kraje. „Jsem rád, že v Karlovarském kraji můžeme projekty tohoto typu realizovat. S ohledem na nízký počet výzkumných organizací, vysokých škol a univerzit v regionu jsou to nástroje, které náš region nutně potřebuje a díky kterým se nám daří aktivity a inovace posouvat výraznými kroky kupředu.“, uvedl Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení.

Jedním z úspěšných počinů je portál Pracujmespolu.cz, spuštěný v roce 2021, jenž propojuje studenty a absolventy škol s místními firmami formou nabídek praxí, stáží, zpracování odborných prací či samotného zaměstnání. Představen byl také pilotní nástroj Kreativní učení rozvíjející kreativitu a tvůrčí osobnost žáků a studentů, pomáhající upevnit nezbytné měkké dovednosti jako je prezentace, komunikace nebo spolupráce. Jako podpůrné nástroje pro inovace byly zmíněny tzv. Asistenční vouchery, které financují přípravu strategických projektů v soukromém i veřejném sektoru, či interaktivní přehled o inovačním prostředí v podobě regionální inovační mapy. Ta obsahuje zajímavé a užitečné informace nejen o inovačních firmách, ale i o obcích, školství a o podpoře inovačního prostředí Karlovarského kraje. Cílem Smart Akcelerátoru 2.0 bylo také navázat na přerušenou tradici balneologického výzkumu, proto se na konferenci prezentoval Institut lázeňství a balneologie (ILAB), jediná veřejná výzkumná instituce v kraji. Hovořilo se i o zapojení Karlovarského kraje (prostřednictvím agentury KARP) do Centra pro digitální inovace DIH-HIVE a o kampani Žijeme regionem zaměřenou na budování hodnot patriotismu a hrdosti na Karlovarský kraj.

Realizované aktivity výrazně přispěly k rozvoji Karlovarského kraje. Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu podíleli a pomáhají nám tak měnit náš region k lepšímu. Věříme, že společným úsilím brzy doženeme v oblasti inovací rozvinutější regiony, protože náš kraj má silný potenciál.“, řekl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Průběh konference i představené výstupy byly velmi pozitivně hodnoceny ze strany zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kteří se závěrečného setkání účastnili za řídící orgán OP VVV, i ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které s KARP úzce spolupracuje při naplňování Regionální inovační strategie Karlovarského kraje.

V současné době KARP připravuje navazující kolo projektu Smart Akcelerátor 3 na období 2023-2027 pro zajištění dalšího rozvoje inovačního systému Karlovarského kraje.

Posun v oblasti inovací pro Karlovarský kraj
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.