Portál spolupráce „Pracujmespolu.cz“

9. 11. 2021

Právě teď spouštíme portál Pracujmespolu, který nabízí unikátní příležitost propojení studentů a absolventů s firmami v Karlovarském kraji. Hlavní úlohou webu je bezplatně zprostředkovat spolupráci mezi firmami a zájemci, a to formou nabídky zpracování odborných prací (ročníkové, bakalářské, diplomové, aj.), praxí, stáží, brigád, trainee programů či zaměstnání.

Prostřednictvím zveřejněných medailonků firem s uvedenou nabídkou spolupráce získají studenti/absolventi relevantní informace potřebné ke správnému rozhodování ohledně jejich následující studijní a kariérní cesty.

Pokud má firma nabídku pro studenta či absolventa, stačí, když vyplní svůj profil na www.pracujmespolu.cz a představí svoji nabídku.

Díky přímé komunikaci zájemců z řad studentů a absolventů s kontaktními osobami ve firmách se výrazně zjednoduší celý proces vzájemného propojování, jehož cílem je budovat smysluplné a dlouhodobé spolupráce.

Portál spolupráce „Pracujmespolu.cz“
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.