Pokračujeme ve spolupráci s vysokoškoláky

18. 10. 2022

I v letošním roce budeme pokračovat ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Fakultou sociálně ekonomickou v rámci předmětu Inovace. Cílem spolupráce je nechat zpracovat studenty konkrétní téma týkající se inovačního prostředí. „Studentům 5. ročníku Fakulty sociálně ekonomické jsou k dispozici naši kolegové z agentury, kteří zajišťují odborný, konzultační servis, resp. mentoring. Pomáhají studentům propojit teoretické poznatky s praxí,“ řekl Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

V loňském roce byla hlavním tématem problematika Smart city, kdy studenti zpracovali návrhy inovativního řešení pro město Loket a Hroznětín. Kvůli pandemii COVID-19 spolupráce probíhala především online. V letošním roce se práce zaměří na kulturní a kreativní průmysly, které jsou pro Karlovarský kraj důležitým tématem, neboť v regionu vznikne nová Krajská kulturní kreativní kancelář – 4K. Studenti navrhnou procesy pro efektivní fungování této kanceláře. „Věříme, že praktická činnost studenty významně obohatí o nové poznatky, výstupy studentů budou kvalitní a reálné a poslouží Karlovarskému kraji při praktickém využití“ doplnil Tomáš Sýkora z Katedry regionálního rozvoje a veřejné správy UJEP.

Spolupráce s UJEP je skvělá a společně s UJEP ji považujeme za vzájemně prospěšnou. Díky studentům vidíme v agentuře řešenou problematiku očima mladé generace a studenti získávají praktický pohled na věc.

1666091596-80800331315240638831581128177.gif

Pokračujeme ve spolupráci s vysokoškoláky
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.