Podporujeme nejenom marketing inovačního ekosystému

31. 1. 2022

V Karlovarském kraji se slovo marketing a s ním spojené aktivity dostávají do hlubšího povědomí a jeho důležitost a význam roste. Díky marketingové platformě, kterou jsme v agentuře KARP iniciovali, se nyní již pod taktovkou Krajského úřadu KK a hejtmana Karlovarského kraje pravidelně setkávají klíčoví hráči, kteří ovlivňují image Karlovarského kraje. Společně diskutujeme aktivity, hledáme synergickou cestu, sdílíme a navzájem se podporujeme.

Pravidelně se také s agenturou KARP účastníme komunikačních platforem organizovaných Krajským úřadem KK a připravili jsme vícedenní workshop na téma „Moderní řízení značky měst a obcí“. S ohledem na naše znalosti, které jsme získali při přípravě a realizaci kampaně Žijeme regionem, jsme partnerem při diskuzích nad komunikační strategií Karlovarského kraje.

Věříme, že na základě společného a aktivního přístupu všech zapojených aktérů, bude image regionu pozitivně růst.

Podporujeme nejenom marketing inovačního ekosystému
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.