Podporujeme nadané děti v Karlovarském kraji

20. 1. 2021

Povědomí o nadaných dětech se stále zvyšuje, pořádají se různá setkání odborníků, vydávají se knihy, odborná pojednání. Stále ovšem platí, že podpora těchto dětí měla v Karlovarském kraji své rezervy.

U nadaných dětí je potřeba rozvíjet nejen oblast jejich zájmu, ale také pracovat s jejich odlišnostmi, a to především v emoční a sociální oblasti. Karlovarský kraj vnímá oblast nadání jako důležitou oblast vzdělávání, a proto se rozhodl podpořit tuto oblast ročním pilotním projektem s názvem „Podpora nadaných dětí v Karlovarském kraji“ odstartovaným v září loňského roku. Součástí tohoto projektu je 10 volnočasových workshopů, které jsou zaměřeny na zajímavá témata a přizpůsobena zájmům nadaných a mimořádně nadaných dětí.

V září loňského roku proběhl první workshop na téma „Bylinkohlavičkolámání“. Workshopy jsou naplánovány na sobotu, a každý z nich je zaměřen na jinou oblast rozvoje osobnosti, na jiné téma. Jednotlivé workshopy jsou pro nadané děti a jejich rodiče zdarma a jsou vedeny odbornými lektory. Proběhne návštěva laboratoří, Techmania Science Center v Plzni, společně strávený čas ve světě planet či chemických sloučenin a celodenní workshop s kartami Imaglee, které jsou platformou pro zábavu, vzdělávání a inovace.

„Jsme velmi rádi, že se můžeme věnovat rozvoji nadaných dětí a současně přitom pomoci rodičům ukazovat vlohy a specifické nadání jejich dětí. Věříme, že společné získávání nových znalostí a dovedností bude také příjemnou platformou pro vytvoření nových přátelství a vztahů nejen mezi dětmi, ale i mezi rodiči“, říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., která tuto celoroční akci na podporu nadání organizuje.

I rodiče nadaných dětí se mohou k projektu připojit, a to díky plánovanému vytvoření podpůrné skupiny pro rodiče, která bude zahrnovat poradenskou činnost či přednášky související s podporou nadání. V rámci této skupiny rodiče lépe pochopí, jak zvládat odlišnosti dítěte, budou moci společně sdílet své zkušenosti a nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci.

Pro více informací o možnosti zapojení do projektu na podporu nadaných dětí v Karlovarském kraji kontaktuje Pavlu Ďurkovovou nebo Kamilu Krupičkovou. Aktuální informace, s ohledem na vývoj situace, k připravovaným workshopům budou umístěny na www.karp-kv.cz či FB@karpkv.


Podporujeme nadané děti v Karlovarském kraji
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.