Podnikni to! na cestě do Karlovarského kraje

5. 12. 2019

Možná máte známého, který se bezmezně nadchl do svého nápadu a začal podnikat. Po pár měsících skončil bez peněz a bez úspěchu. Třeba ale nebyla chyba v nápadu. Odbourat chyby a zároveň více motivovat k podnikání a podnikavosti se snaží Podnikni to!

 "Udělali jsme si průzkum, ve kterém jsme zjišťovali zájem respondentů o podnikání. Věnovat se podnikání chtěla jen malá část zúčastněných. Když jsme se ale zeptali, kdo by chtěl rozvíjet svůj nápad v projekt, který by se časem mohl přetransformovat do podnikání, zájem se nám zvýšil o desítky procent," říká Jakub Tížek, zakladatel Podnikni to! Společně s dalšími podnikateli vytvořil vzdělávací program, ve kterém získávají občané znalosti napomáhající v konkrétní lokalitě úspěšně podnikat. Cílem je vytvořit takzvanou pre-inkubační infrastrukturu, ve které budou podporováni lidé s nápadem k tomu, aby jej rozvinuli v životaschopný podnikatelský projekt. Podnikni to! již realizovalo úspěšné vzdělávací programy například v Brně, ale také v menších městech jako je Kyjov.

Během tohoto týdne jsme navštívili s Jakubem vedení sedmi měst Karlovarského kraje. Vedení všech měst se k myšlence pilotního projektu v našem kraji stavěla pozitivně a v následujících měsících projednají myšlenku v městských radách. Pokud se podaří v některém městě získat pro projekt širší podporu, zamíří Podnikni to! do Karlovarského kraje.

Podnikni to! na cestě do Karlovarského kraje
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.