PODNIKATELÉ V KARLOVARSKÉM KRAJI – SDÍLEJTE S NÁMI INOVAČNÍ ÚSPĚCHY A ZKUŠENOSTI

1. 4. 2021

Podnikatelů a podnikatelek je v Karlovarském kraji více jak 63tis. Pandemická situace v posledním roce ovlivnila většinu z nich a přiměla je, možná nevědomě, k zavádění inovací do svého byznysu a k němu přidružených procesů.

Co se vlastně za pojmem inovace skrývá? Inovace ve své zjednodušené podobě znamená zdokonalení. Výsledkem inovací je vždy zlepšený proces, výrobek, služba či cokoliv dalšího nejen z pohledu ekonomického, ale také z pohledu životního prostředí či změn ve společnosti.

Vzájemně se motivovat k zavádění inovací a sdílet zkušenosti je velmi důležité. Proto Karlovarská agentura rozvoje podnikání připravuje rozhovory a články na téma inovace v Karlovarském kraji. Obracíme se na všechny podnikatele a podnikatelky našeho kraje s výzvou. Máte-li zájem představit své inovační či podnikatelské aktivity a úspěchy široké veřejnosti, přihlaste se do plánované PR kampaně, která bude představovat úspěchy firem z našeho regionu.

Ozvěte se nám do 25. dubna 2021 na email: eva.dolenska@karp-kv.cz.  


PODNIKATELÉ V KARLOVARSKÉM KRAJI – SDÍLEJTE S NÁMI INOVAČNÍ ÚSPĚCHY A ZKUŠENOSTI
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.