Po čtyřech letech opět mapujeme inovační prostředí

7. 10. 2021

Vývoj jde neustále dopředu. Proto se opět vydáváme mezi 40 firem Karlovarského kraje a během našich společných rozhovorů chceme zjistit, jak se daří inovacím v Karlovarském kraji, případně, co jejich rozvoji brání. Rozhovory realizujeme ve spolupráci s regionální pobočkou agentury CzechInvest a s Technologickou agenturou České republiky.

Zjištěné výstupy budou využity pro nastavení konkrétních aktivit podpory Karlovarského kraje, se kterým budou opět zastupitelé seznámeni.

K čemu mapování může pomoci? Díky šetření realizovaném v roce 2017 jsme mohli například nasměrovat naše aktivity na podporu lidských zdrojů a marketingu firem. Tato témata byla vyhodnocena pro region jako stěžejní. Vznikly tak například Kreativní vouchery sloužící podpoře marketingových aktivit ve firmách nebo připravovaný portál spolupráce „Pracujmespolu“. Aktivitou Nadané děti jsme také začali rozvíjet schopnosti žáků a studentů tak, aby byli lépe připraveni na svůj kariérní život v dospělosti v našem regionu.

Výstupy z mapování naleznete na našich stránkách v 1. pol. 2022.Po čtyřech letech opět mapujeme inovační prostředí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.