Pilotní projekt pro nadané děti skončil, ale další podpora se připravuje

17. 1. 2022

Na konci loňského roku byl úspěšně zakončen pilotní projekt věnující se nadaným dětem v Karlovarském kraji. Jednalo se o pilotní projekt, který se věnoval přímo dětem a jejich specifickým oblastem rozvoje osobnosti. Tento typ projektu pro nadané děti i jejich rodiče byl v Karlovarském kraji ojedinělý. Obvykle jsou realizovány přednášky pro pedagogy, vedení škol, školní poradenská pracoviště na téma nadaný žák, jak s nadaným žákem pracovat či jak tvořit individuální vzdělávací plány. Spíše se jedná o rovinu teoretickou, která je směřována k pedagogům ve školských zařízeních. Projekt Smart Akcelerátor 2.0 umožnil přímou práci a podporu s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Umožnil jejich setkávání, rozvoj v sociální a komunikační oblasti. Děti si vyzkoušely rozmanité oblasti napříč vědními obory, mohly vybrat směr, ve kterém posílí své nadání.

Projekt tak ve spolupráci s ostatními aktéry umožnil se cíleně zabývat podporou našich nadaných dětí a mládeže. Vytvořil tak první základ pro další podporu nadaných dětí v Karlovarském kraji v budoucnu. „A to je naším cílem. V době, kdy dochází k odlivu vzdělaných lidí mimo náš kraj, je důležité věnovat se nadaným dětem a dát jim příležitost pro jejich osobnostní růst a možnost seberealizace,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, která tento projekt realizovala.  


Pilotní projekt pro nadané děti skončil, ale další podpora se připravuje
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.