Otevřená data v Karlovarském kraji

4. 12. 2023

1701675959-37789388414163756471312788166.png

Nedávno jsme vás informovali, že v průběhu následujících týdnů spustíme dlouho očekávaný Dataportál Karlovarského kraje, jehož prostřednictvím chce kraj veřejnosti zpřístupnit rovněž takzvaná otevřená data. Fungovat začne již brzy na doméně www.datazapad.cz .

Na této doméně uživatelé naleznou mimo jiné právě lokální katalog otevřených dat, díky kterému bude mít veřejnost volný přístup k informacím ve formě otevřených dat např. z oblasti školství, dotací, organizací kraje, infrastruktury Karlovarského kraje. Lokální katalog bude zpřístupněn veřejnosti dnem spuštění Dataportálu Karlovarského kraje.

 

A co jsou vlastně ta otevřená data?

Otevřená data jsou důležitým zdrojem informací, který je dostupný na Internetu. Převážně pochází z veřejné správy, poskytují je ovšem také kulturní instituce, univerzity i soukromé organizace. Data jsou přístupná on-line ve strukturované a strojově čitelné podobě. Jejich využití není omezeno žádnými technickými ani jinými překážkami, většinou jsou navíc poskytována zcela zdarma. Využívat a sdílet je proto může kdokoliv.

V praxi může mít každý obyvatel jak lepší přístup k informacím, tak možnost s těmito informacemi pracovat dál a využívat je k různým účelům. Volný přístup k datům je výzvou také pro podnikatele. Přímo pracovat s uloženými daty může být pro širokou veřejnost značně komplikované, je proto nutné vyvinout aplikace, které s daty pracují a zpřístupní je laické veřejnosti ve srozumitelné podobě např. v aplikacích. Aplikace mohou nabízet například data o infrastruktuře, kultuře a památkách, rejstříky škol i mnohé další.

Uložení dat na jednom místě slouží k získání ucelených informací o Karlovarském kraji, ale pomůže i obcím a městům plnit budoucí zákonnou povinnost poskytovat data do Národního katalogu otevřených dat.

Lokální katalog otevřených dat je již napojený na Národní katalog otevřených dat, datové sady otevřených dat zveřejněné Karlovarským krajem lze již tedy v Národním katalogu otevřených dat nalézt.

Pokud byste měli náměty, jaké datové sady otevřených dat byste v katalogu otevřených dat uvítali, neváhejte nás kontaktovat na e-mail pavla.brabencova@karp-kv.cz .


Otevřená data v Karlovarském kraji
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.