OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE VYHLAŠUJE PRVNÍ VÝZVY

29. 11. 2022

V polovině listopadu byla vyhlášena první výzva z operačního programu Spravedlivá transformace. Tato výzva se týká zatím pouze strategických projektů. Žádosti budou moci nositelé těchto projektů podávat od 30.11.2022 do 31.12.2023 a celková alokace prostředků činí 2,9 mld. Kč. V Karlovarském kraji byl status strategického projektu přidělen Regionální stálou konferencí deseti projektům, o kterých se dozvíte více zde.

Další výzvy, např. z oblasti školství a oběhového hospodářství, budou následovat ještě do konce tohoto roku. Aktuální informace k celému operačnímu programu včetně vyhlašovaných výzev lze najít na tomto webu.


OPERAČNÍ PROGRAM SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE VYHLAŠUJE PRVNÍ VÝZVY
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.