Obce a města v našem kraji chtějí rozvíjet chytrý region

1. 12. 2020

Rozvoj chytrého venkova je jeden z cílů, který si Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) vytyčila pro rozvoj chytrého (Smart) regionu.

Co je to chytrý (Smart) region? Nejedná se pouze o zavádění chytrých a drahých technologií do běžného života obyvatel. Jedná se o taková řešení, která jsou finančně efektivní, šetrná k životnímu prostředí, a především reagují na problémy identifikované ve spolupráci s občany. Komunikace s občany a jejich zapojení do rozvoje měst a obcí je klíčovým znakem chytrého regionu.

V jarním období agentura KARP vypracovala, na základě veřejně dostupných informací Analýzu chytrých řešení pro města a venkov, která mapuje oblasti chytrých měst a obcí napříč celou Českou republikou a představuje projekty, které jsou v oblasti chytrého regionu realizovány. Z analýzy vyplynulo, že zatímco velká města svá realizovaná chytrá řešení aktivně prezentují, malé obce a menší města často ani nevědí, že aktivity, které realizují, mohou být součástí chytrého regionu.

„Protože jsme chtěli vědět více i o menších městech a obcích v našem kraji, oslovili jsme je stručným dotazníkem, kde se ptáme na jejich potřeby a jejich přístup k chytrým řešením,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání. Dotazníkem byla oslovena města a obce v Karlovarském kraji. Ze získaných odpovědí vyplývá, že několik z nich aktivity zaměřené na podporu chytrého regionu již v minulosti realizovala. Chytrá řešení jsou ale důležitá pro většinu z nich. Velké procento obcí a měst v dotazníku sdělilo, že se do budoucna plánuje otázce chytrého regionu věnovat. Obce se nejvíce v otázkách chytrého venkova zajímají o témata komunikace (např. mobilní rozhlas), odpadové hospodářství (např. chytré nádoby na odpad), chytré veřejné osvětlení a o obnovitelné zdroje energie.

„Rádi bychom byli s realizací chytrého venkova nápomocni. Proto se chystáme vybrané obce, v co nejbližší možné době, osobně navštívit,“ sdělil Vlastimil Veselý. Pro konzultaci v rámci otázek chytrého regionu či získání dalších informací kontaktujte Lukáše Rozlílka (lukas.rozlilek@karp-kv.cz) nebo Jiřího Červinku (jiri.cervinka@karp-kv.cz).

Analýza chytrých řešení pro města a obce je dostupná na adrese www.karp-kv.cz nebo v sekci Dokumenty na webu www.ris3kvk.cz.

Soubory ke stažení

Obce a města v našem kraji chtějí rozvíjet chytrý region
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.