O Kreativní vouchery letos úspěšně zažádalo 38 firem

15. 12. 2022

Ve spolupráci s Karlovarským krajem se nám v letošním roce podařilo prostřednictvím kreativních voucherů podpořit 38 firem z Karlovarského kraje v celkovém finančním objemu 3 217 760 Kč.

Zájem o kreativní vouchery byl i v letošním roce enormní. Tentokrát žadatelé připravili 51 projektů v celkovém finančním objemu 6 195144 Kč, z toho kvalitně zpracovaných, a tudíž i připravených k financování bylo 38. Původně vyhlášená výše alokace postačila na pokrytí pouze 28 z nich. Z tohoto důvodu jsme vstoupili do jednání se zástupci Karlovarského kraje o uvolnění dodatečných finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na dofinancování zbylých 10 projektů.

Víme, jak moc je důležité obzvlášť v dnešní digitální době podpořit vznik kvalitního webu, pěkných fotek a hezkého obalu produktu, proto jsme chtěli umožnit všem žadatelům kvalitně zpracovaných projektů, aby posouvali své podnikání a využili finanční prostředky k inovacím, které třeba odkládali. Byli jsme proto velmi potěšeni kladným stanoviskem Karlovarského kraje o uvolnění potřebných finančních prostředků a mohli jsme tak 38 žadatelů příjemně překvapit, obzvlášť teď před Vánoci se to hezky potkalo s myšlenkou „předčasné vánoční nadílky“.

O Kreativní vouchery letos úspěšně zažádalo 38 firem
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.