Novinky u Inovačních a Kreativních voucherů pro rok 2022

17. 2. 2022

Stejně tak jako loni, tak i letos mohou podnikatelé v Karlovarském kraji požádat o finanční podporu na rozvoj svého podnikání v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a jeho dvou podprogramech, Inovačních a Kreativních voucherech. Oba typy voucherů jsou v letošním roce ve znamení pozitivních změn.

1. Žádat může více subjektů

Novinkou v letošním ročníku je rozšíření okruhu způsobilých žadatelů. Kromě podnikatelů, kteří mají sídlo v Karlovarském kraji, budou letos nově moci požádat i podnikatelé, kteří tu mají   provozovnu, ve které je ovšem podnikání fakticky provozováno.

Oba typy voucherů mají formu předfinancování a jejich velkou předností je minimální byrokracie spojená s podáním žádosti, stačí navázat spolupráci s poskytovateli služeb a elektronicky vyplnit několik krátkých formulářů.

Finanční podpora se v případě Inovačního voucheru pohybuje od 10 do 170 tisíc korun na projekt a pokrývá sto procent uznatelných nákladů. Jednoduše řečeno, inovační voucher podnikatelům zaplatí spolupráci s výzkumnou organizací, která pro ně odvede poradenské, expertní a jiné podpůrné služby šité přímo na míru jejich potřeb. Podstatné je to, že nejde jen o peníze, ale i o získání kontaktů na špičkové vědce. Cílem je odbourávat bariéry mezi podnikateli a vědci, pomoci jim navzájem se poznat a nastartovat mezi nimi ekonomicky oboustranně výhodnou spolupráci.

Rychlou a efektivní podporu v rozmezí od 10 do 100 tisíc korun mohou podnikatelé získat i v případě Kreativních voucherů. Podstatou podpory je osmdesátiprocentní pokrytí uznatelných nákladů. U Kreativních voucherů mají zájemci k dispozici galerii kreativců složenou z regionálních odborníků. Ti pomohou s tvorbou návrhu designu produktu, grafického vizuálu firmy nebo s vývojem webové či mobilní aplikace.

2. Více kreativců při jedné zakázce

Letos podnikatelé mohou nově požádat o spolupráci až 3 kreativce v rámci jedné zakázky a zároveň může jeden kreativec poskytovat své služby maximálně pro 3 žadatele. Od nastavení těchto podmínek si slibujeme ještě větší využití potenciálu všech kreativců v naší galerii.

3. Navýšení celkové alokace

V posledních dvou letech jsme zaznamenali velký zájem podnikatelských subjektů o podporu z Programu rozvoje konkurenceschopnosti, což vypovídá o tom, že firmy v našem kraji neustále pracují na svém růstu. Proto se současně snažíme o navýšení alokace pro tyto podprogramy.

Máte otázky? Neváhejte využít možnost individuálních konzultací projektových záměrů. V případě potřeby se můžete obracet na projektovou manažerku Programu Šárku Harušťákovou (sarka.harustakova@karp-kv.cz).

Harmonogram Inovační vouchery

 • Seminář pro žadatele: duben 2022
 • Příjem žádostí: květen 2022
 • Hodnocení žádostí: červen – červenec 2022
 • Rozhodnutí Rady Karlovarského kraje o poskytnutí dotace: červenec + srpen 2022
 • Oznámení výsledků o schválení poskytnutí dotace: srpen 2022
 • Podpis smlouvy o poskytnutí dotace: srpen – září 2022
 • Dokončení realizace projektu a prokazatelná úhrada výdajů: do 28.02.2023
 • Předložení finančního vypořádání dotace, Vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace: do 31.03.2023


Harmonogram Kreativní vouchery

 • Seminář pro žadatele: 1. týden v září 2022
 • Příjem žádostí: září 2022
 • Hodnocení žádost: říjen 2022
 • Rozhodnutí Rady Karlovarského kraje o poskytnutí dotace: listopad 2022
 • Oznámení výsledků o schválení poskytnutí dotace: listopad 2022
 • Podpis smlouvy o poskytnutí dotace: listopad – prosinec 2022
 • Dokončení realizace projektu a prokazatelná úhrada výdajů: 31.05.2023
 • Předložení finančního vypořádání dotace, Vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace: 30.06.2023

Pro přesný termín sledujte www.karp-kv.cz.

Novinky u Inovačních a Kreativních voucherů pro rok 2022

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.