Jarní semináře Úřadu průmyslového vlastnictví k ochraně duševního vlastnictví

26. 2. 2019

Víte, jak můžete ochránit design svých produktů nebo zvažujete registraci ochranné známky? Rozšiřte si přehled účastí na bezplatných seminářích Úřadu průmyslového vlastnictví. V oblasti ochranných známek se navíc začátkem roku měnila legislativa. Informace o dalších seminářích souvisejících s průmyslovými právy naleznete na www.upv.cz.

Jarní semináře Úřadu průmyslového vlastnictví k ochraně duševního vlastnictví
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.