Nové přístupy ke vzdělání: žáci jako designéři a učení pomocí virtuální reality

23. 8. 2021

Navrhnout vlastní diář nebo třeba naplánovat rozlučkový večírek pro spolužáky. To jsou příklady toho, co mohou žáci pomocí takzvaného designového myšlení vymyslet.

Designové myšlení je jednoduchý proces od nápadu až k samotné realizaci. Metoda designové myšlení v sobě obsahuje jak kreativní, tak racionální způsob myšlení. Nabízí nové pohledy na řešená témata a problémy. To je dnes stále více využíváno v obchodním prostředí nebo při vývoji nových produktů a služeb. Podle odborníků jde o velmi rychlou a různorodě využitelnou metodu, z níž vznikají zajímavé výsledky.

Jak rozvíjet kreativitu u dětí?

Za projektem Kreativního učení, jehož cílem je motivovat studenty ke kreativitě a rozvíjet jejich tvůrčí osobnosti, stojí Karlovarská agentura rozvoje podnikání. Jedná se o pilotní projekt, který mohou využít nejen žáci a studenti, ale i učitelé.

Kreativní učení obsahuje dvě samostatné části určené svou složitostí pro různé věkové skupiny. První z nich nese název Dizajniště a je především pro žáky prvního stupně základních škol. Jedná se o hravou expozici, která přiblíží dětem metodu designového myšlení. V mobilní interaktivní dílně si žáci vyzkouší něco jednoduchého vytvořit a zároveň pochopí samotný princip designového myšlení.

Dizajniště zatím nemá v Česku konkurenci. Jedná se o unikátní projekt, který se skládá z několika částí, jež jsou velmi skladné a lehce přenosné. Lze je tedy přemisťovat podle zájmu do škol nebo na různé akce pro děti.

Naučí se prezentovat a spolupracovat

Druhou částí kreativního učení je takzvaný EDIPT (název je složen ze začátečních písmen pěti fází kreativního myšlení – empatie, definice, ideace, prototyp a testování). Jedná se o zážitkový workshop s pracovními listy pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Pomocí designového myšlení se naučí nejen samotnou metodu, ale i měkké dovednosti jako je prezentace, komunikace nebo spolupráce, které jsou pro jejich budoucí život nezbytné. Heslem projektu je: „nemusíš vědět všechno, důležité je umět si poradit“.

Tvůrci chtějí metodu designového myšlení představit také učitelům, kteří by si ji osvojili a následně uplatňovali při své výuce. Nyní se EDIPT dostává v podobě testování na některé pedagogické fakulty v České republice.

Designové myšlení lze aplikovat v různých předmětech školní výuky, v projektovém řízení nebo se jen zábavně učit. Kromě školství může být EDIPT využíván také v rámci rekvalifikačních kurzů nebo při startu podnikání, kdy si dospělí pomocí designového myšlení vygenerují vlastní podnikatelský záměr.

„Věříme, že tyto nové, inovativní a interaktivní přístupy ve vzdělávacích metodách pomohou rozvíjet znalosti u dětí i dospělých, včetně kreativity a zvyšovat tak kvalitu vzdělávání. S ohledem na minulost a budoucnost regionu se domníváme, že právě v našem kraji je nutné tyto vlastnosti stimulovat a rozvíjet,“ říká Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání.

Od nápadu až k realizaci

Pojďme si teď přiblížit, jak to probíhá. Ukážeme si to jednoduše třeba na bloku nebo diáři. Na samotném začátku celého dobrodružství stojí fáze empatie. Když designér pro někoho něco navrhuje, musí ho poznat. Zjistit, jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, co rád dělá nebo kam chodí do školy. Další fází kreativního myšlení je definice. Nyní si ujasní, co vlastně dělá, na co to má být a pro koho. Třeba, že vytvoří blok pro kamarádku, která si do něj bude zapisovat oblíbené písničky. Následně přejdeme do fáze ideace, kdy nápady musí doslova samy skákat na papír. Tvůrce se dívá kolem sebe a hledá tam, kde by jiní nehledali. Inspiruje se, tvoří a kombinuje. Žáci se naučí skicovat, vytvořit tři, čtyři návrhy, jak by mohla obálka bloku vypadat. Další fází je prototyp, kdy už si tvoří finální produkt na základě předchozích návrhů. Posledním krokem celého procesu je testování. Nyní žák zjišťuje, zda je výrobek vyhovující a zda funguje tak, jak má.

Virtuální realita naučí děti fyzikální jevy a třídit odpad

Dalším novým přístupem ke vzdělání je virtuální realita. Ta je v současné době při výuce stále častěji využívána. Pomocí virtuální reality lze totiž studentům přiblížit komplikované a těžko vysvětlitelné jevy. Tato moderní technologie, která studenty přenese do simulovaného prostředí, dokáže věrohodně zobrazit například anatomii lidského těla, zvířat nebo stavbu rostlin. Ve fyzice zase demonstruje principy fyzikálních jevů nebo pohyby těles ve vesmíru. Dokonce i chemické pokusy je možné s použitím virtuální reality vizualizovat i provádět. U menších žáků je využívána ve formě výukových her, které je naučí třeba správně třídit odpad.

Virtuální realita je šikovným nástrojem pro žáky, ale také pro budoucí učitele. Na Západočeské univerzitě v Plzni byl v roce 2019 spuštěn projekt Virtuální třída, jehož úkolem je připravit studenty pedagogiky na různé situace, se kterými se můžou ve výuce setkat. Pečlivě připravené virtuální prostředí simuluje například soustavně vyrušujícího žáka nebo naopak žáky, kteří jsou k výkladu učitele pasivní. Možná to vypadá, že by se díky tomu mohly zrušit praxe studentů na reálných školách, ale tak to rozhodně není. Virtuální třída je má na tyto praxe akorát lépe připravit. Podobně to dnes mají i lékaři, kteří si své operační úkony také nejdříve vyzkouší a nacvičí ve virtuální realitě.

Pokud Vás zaujaly naše nové vzdělávací metody a potřebujete doplňující informace, rádi Vám je poskytneme. Informace k projektu Kreativní učení poskytne Kamila Krupičková (kamila.krupickova@karp-kv.cz) a k virtuální realitě Marek Bureš (marek.bures@karp-kv.cz).

Chcete se o Dizajništi a virtuální realitě dozvědět více? Přijďte za námi do našeho stánku na akci Kraj dokořán, která se uskuteční 3. září 2021 u Krajského úřadu Karlovarského kraje. Obě inovace si budete moci sami vyzkoušet.

Nové přístupy ke vzdělání: žáci jako designéři a učení pomocí virtuální reality
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.