Nastartujte své podnikání se startovacími vouchery

21. 6. 2023

Skvělá zpráva pro začínající podnikatele! Volné finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč z Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, ze kterého byly dříve financovány Inovační a Kreativní vouchery, budou nově využity právě pro vás!

Cílem startovacích voucherů je finanční podpora rozvoje podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji, která by měla motivovat obyvatele našeho kraje k založení vlastního podnikání.

Kdo, kdy a o kolik může žádat?

O podporu mohou formou voucheru požádat mikropodniky s maximálně deseti zaměstnanci (včetně fyzických osob podnikajících) a stářím firmy do 5 let od zápisu do živnostenského/obchodního rejstříku.

Příjem žádostí o startovací vouchery bude spuštěn 12. 9. 2023. Na jeden projekt bude možné žádat až o 200.000 Kč. Žadatel o dotaci se stářím svého podnikání do 2 let může získat až 80% dotace. V případě firmy od 2 do 5 let je pak procentní podíl dotace o 10% nižší, tedy 70%.

Na co lze startovací vouchery využít?

Finanční prostředky bude možné využít na úhradu investičních i neinvestičních nákladů. Podnikatel, který získá dotaci, pak musí své podnikání udržet minimálně dva roky po vyčerpání a vyúčtování finančních prostředků.

Kde získáte více informací?

Pro všechny zájemce o startovací vouchery budeme pořádat seminář, během kterého představíme správný způsob vyplnění žádosti a ostatních potřebných. Termín semináře ještě upřesníme.

Kdyby vás už teď něco konkrétního zajímalo, neváhejte se obrátit na naše projektové manažerky Šárku Harušťákovou (sarka.harustakova@karp-kv.cz) nebo Kamilu Krupičkovou (kamila.krupickova@karp-kv.cz).Nastartujte své podnikání se startovacími vouchery
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.