Nová brožura na téma transformace kraje

11. 10. 2022

V KARP jsme vytvořili brožuru se základními informacemi o tom, kam chce Karlovarský kraj směřovat v rámci své budoucí přeměny, ke které má přispět Operační program Spravedlivá transformace. Brožura vznikla v českém i anglickém jazyce a bude využita na seminářích, konferencích a podobných akcích v ČR i zahraničí. Jejím cílem je představit Karlovarský kraj jako takový a způsob, jakým u nás v kraji přistupujeme k nevyhnutelným změnám spojeným s odklonem od těžby uhlí.

Nová brožura na téma transformace kraje

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.