Na Dataportál Karlovarského kraje přibyla nová sekce Profil regionu

6. 6. 2024

Na dataportál www.datazapad.cz jsme nově přidali sekci Profil regionu. Ten je sestavený na základě socioekonomické analýzy Karlovarského kraje a již brzy by měl popisovat jednotlivé charakteristiky regionu ve třech sférách: sociální, ekonomické a územní.

Aktuálně jsou zpracovány informace ze sociální sféry o občanském vybavení, tedy co v kraji je lidem k dispozici: lékaři, nemocnice, sociální služby, bezpečnostní složky, kulturní zařízení, prostory pro sportovní vyžití, jak jsou obce napojeny na technické služby a podobně.

Dalšími zpracovanými statistickými údaji je sociální patologie zabývající se nežádoucími sociálními jevy v regionu a ve společnosti: kriminalita, dopravní nehodovost, požáry, ohrožení chudobou.

Postupně přibývají analýzy spojené s obyvateli. Lze sledovat vývoj počtu obyvatel, průměrného věku, naděje dožití, věkové struktury, nejvyššího dosaženého vzdělání, životní úrovně, migrace, životního stylu, osídlení, sňatky vs. rozvody, porodnost a úmrtnost, nejčastější příčina úmrtí, pracovní neschopnost, počet a původ cizinců v kraji a další. Analýzy jsou zpracovány podle okresů a dalších oblastí kraje v jednotlivých letech. Navíc se nabízené informace o Karlovarském kraji dají jednoduše porovnat s jinými kraji ČR.

Do konce roku přibydou analýzy ze zmíněné ekonomické a územní sféry. Tím vznikne kompletní obrázek kraje na základě statistických údajů. Hlavním zdrojem informací jsou údaje z Českého statistického úřadu, které kombinujeme a doplňujeme dalšími podklady např. od Policie ČR, ale i vlastními šetřeními či jinými dostupnými analýzami.

Analýzu profilu regionu lze volně využít pro detailní i rychlý přehled o Karlovarském kraji pro veřejnost i odborníky, ale také jako základ pro různé reporty, analýzy, rozvojové plány a při rozhodování municipalit.


Hledáte nějaká konkrétní data? Víte o datech, která by bylo dobré vizualizovat? Nebo dokonce vlastníte data, která můžete sdílet s ostatními? Dejte nám vědět!

www.datazapad.cz

Na Dataportál Karlovarského kraje přibyla nová sekce Profil regionu
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.