Moderní řízení značky měst / regionu – workshop II

29. 3. 2022

V úterý 22. března proběhlo pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje pokračování workshopu na téma „Moderní řízení značky měst / regionu“, které opět lektoroval Tomáš Avrat. Workshopu se i tentokráte zúčastnili zástupci různých krajských organizací a institucí – od krajských zástupců odboru styku s veřejností a odboru regionálního rozvoje, přes zástupce MAS, turistických a nestátních neziskových organizací.

Tentokráte jsme diskutovali nad výstupy z prvního workshopu, které se týkaly identity Karlovarského kraje, byli jsme seznámeni s příklady dobré praxe z jiných regionů a ukázkami možných přístupů k tvorbě a definici identity regionu / měst s ukázkami implementace. Odpolední část workshopu byla určena oblastem týkající se řízení atraktivity kraje směrem k talentům a podnikům.

Workshop byl organizován Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a je součástí projektu „Smart Akcelerátor 2.0“, který je spolufinancován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Moderní řízení značky měst / regionu – workshop II
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.