Moderní řízení značky měst a obcí

11. 2. 2022

Ve čtvrtek 10. února 2022 se setkali zástupci různých organizací a institucí – od krajských zástupců odboru styku s veřejností a odboru regionálního rozvoje, přes zástupce MAS, školství, destinačních a nestátních neziskových organizací, až po ambasadory Žijeme regionem na celodenním workshopu s názvem „Moderní řízení značky měst a obcí“. Také se jednalo o setkání napříč generacemi.

Workshop probíhal pod taktovkou lektora Tomáše Avrata, který seznámil účastníky s marketingovými přístupy v „place brandingu“ a představil příklady dobré praxe. V průběhu workshopu se diskutovalo nad podstatou Karlovarského kraje a jeho přínosem nejen pro obyvatele regionu, ale také České republiky, potažmo Evropské unie.

Workshop byl organizován Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání a je součástí projektu „Smart Akcelerátor 2.0“, který je spolufinancován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Moderní řízení značky měst a obcí
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.