Medikem na gymplu nabídl prvním gymnazistům náhled do teoretického i praktického světa medicíny

15. 12. 2023

Unikátní a v kraji zcela jedinečný pilotní projekt s názvem Medikem na gymplu provází od konce září 2023 svým nabitým programem 15 studentů ze všech gymnázií Karlovarského kraje. Za tříměsíční působení v projektu mladí medici absolvovali již 4 workshopy a 1 exkurzi v Nemocnici Sokolov, při níž navštívili různá nemocniční oddělení a měli možnost nahlédnout pod ruce lékařům a sestrám při různých zdravotnických úkonech, a to dokonce také při reálné operaci.

Od projektu si kraj slibuje větší motivaci středoškoláků ke studiu medicíny a s jejich návratem po studiích na některé z vysokých škol také snížení nedostatku lékařů a nedostatečnou úroveň zdravotní péče v regionu. Hlavním cílem je proto pomoci studentům s přípravou na přijímací řízení na lékařské fakulty, a zlepšit tak jejich šance na kvalitní vzdělání. O následné pracovní uplatnění v kraji rozhodně nebude nouze.

 Jak jde čas s Medikem na gymplu

  • Pilotní projekt byl zahájen v dubnu 2023, kdy byla oslovena všechna gymnázia v KVK, ředitelé jednotlivých škol následně zvolili koordinátora, který přenáší informace na vybrané studenty zapojených do programu, a to po celou dobu trvání programu. Kapacity studentů byly rozděleny mezi jednotlivá gymnázia.
  • V září 2023 nastoupilo do programu prvních 15 gymnazistů a Medikem na gymplu byl oficiálně naplno spuštěn.
  • V roce 2023 byly nastaveny termíny plánovaných workshopů a exkurzí. Probíhala intenzivní komunikace s odborem zdravotnictví KÚKK, nemocnicemi a dalšími organizacemi k případnému zapojení. Byla uzavřena memoranda o spolupráci s vybranými partnery.
  • V roce 2024 je plánováno dokončit první cyklus přednáškových workshopů dle harmonogramu připraveného na školní rok 2023/24. Od září pak bude spuštěn druhý cyklus, který bude probíhat obdobným způsobem, tzn. 10 workshopů po dobu dalšího školního roku (témata budou připravena lektory před skončením prvního cyklu. I nadále budou do projektu zapojováni partneři a zajímavé osobnosti (lékaři, vědci atp.), které workshopy obohatí o praktické a zajímavé informace nejen z lékařského prostředí. V průběhu druhého cyklu bude také zahájena příprava exkurze na vybranou univerzitu.

Program Medikem na gymplu je realizován v rámci projektu Smart Akcelerátor 3 Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání ve spolupráci s Gymnáziem Sokolov a Nemocnicí Sokolov.

1702895514-3728646071715138933977222212.jpg
1702895471-3022369379043257061978054108.jpg
 

1702895455-1210025304231950072935278688.jpg

1702895386-4876057812581814201834986596.jpeg

1702895371-141488515713046161031685498279.jpeg

1702895332-983546676124738537817568851.jpg


Medikem na gymplu nabídl prvním gymnazistům náhled do teoretického i praktického světa medicíny

Soubory ke stažení

Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.