Magisterské studium učitelství pro 1. stupeň otevře ZČU v kraji už na podzim

17. 6. 2021

O dalším rozšíření aktivit Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) na území Karlovarského kraje jednali zástupci vedení s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem a děkany i proděkany jednotlivých fakult. Už v novém akademickém roce 2021/2022 chce Fakulta pedagogická ZČU otevřít v Chebu studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ, v plánu má akreditaci dalších studijních programů v Karlovarském kraji.

Hejtman Petr Kulhánek seznámil zástupce ZČU​ s probíhající transformací kraje, v rámci které aktuálně běží hodnocení strategických projektů. Samozřejmou součástí transformace je pro vedení kraje také rozvoj vysokého školství. „Západočeská univerzita v Plzni je přirozeným partnerem pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání v našem kraji, proto počítáme s podporou jednotlivých studijních programů, které ZČU bude otevírat. A jsem velmi rád, že v tomto ohledu pokračují i jednání s městem Karlovy Vary, stejný postoj má i město Cheb, kde v současnosti působí Fakulta ekonomická,“ uvedl hejtman. Rektor Miroslav Holeček ocenil, že je v poslední době spolupráce kraje a ZČU velmi intenzivní a zdůraznil, že univerzita nabízí vysokou úroveň vzdělávání a je značkou kvality pro uchazeče i absolventy.

Podle představitelů jednotlivých fakult se nyní připravuje rozšíření činnosti Fakulty pedagogické ZČU v Chebu, kde se od nového akademického roku 2021/22 otevře magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v kombinované formě. Ten tak přibude k dosavadnímu programu celoživotního vzdělávání pro stávající učitele 1. stupně ZŠ. Další plánovaný obor je zaměřen na vědu o pohybu člověka – kinantropologii. Ten by měl ještě letos projít akreditačním řízením. „Pro nás je klíčové, že program byl takzvaně ušitý na míru potřebám lázeňství v našem kraji, protože jeho absolventi najdou uplatnění jako pohyboví terapeuti, ve wellness centrech a balneoprovozech,“ zdůraznil Petr Kulhánek.

Dále se připravuje navazující magisterské studium programu Aplikovaná fyzioterapie v Karlových Varech. Děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich upřesnil, že pokračuje v jednání se zástupci města Karlovy Vary. „Studijní program plánujeme otevřít v Karlových Varech, protože je úzce navázán na lázně a karlovarskou nemocnici, kde by měly probíhat praxe. S nemocnicí budeme jednat o vytvoření podmínek pro praktickou výuku, přičemž lze do jisté míry předpokládat, že o doplnění vzdělání v budoucím horizontu mohou projevit zájem i její stávající zaměstnanci. V současnosti máme sestaven plán předmětů a řešíme zajištění vyučujících,“ dodal děkan Štich.

Společně s Fakultou strojní zase spolupracuje krajská Karlovarská agentura rozvoje podnikání, a to na společném projektu digitálního hubu. Krajský radní Patrik Pizinger upřesnil, že digitální hub by měl pomoci malým a středním podnikům nastartovat své aktivity přímo v regionu. Ve spojení Fakulty strojní a Fakulty ekonomické vzniká studijní program pro náš kraj zaměřený na průmyslové inženýrství a ekonomii. Bakalářské i navazující magisterské studium by se realizovalo v anglickém jazyce. „Fakulta ekonomická je připravena pomoci i v oblasti marketingové strategie Karlovarského kraje a marketingové transformační strategie, která se bude nově vytvářet,“ deklarovala děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská. Do roku 2024 by se v regionu měly etablovat nové vysokoškolské obory jak pedagogického, tak zdravotnického i technického směru.

Magisterské studium učitelství pro 1. stupeň otevře ZČU v kraji už na podzim
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.