Lázeňská zařízení Karlovarského kraje v číslech

24. 3. 2022

Ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie pokračujeme v realizaci projektu iLázně 2.0. Projekt si klade za cíl lépe poznat trh lázeňských služeb. Tentokráte jsme naši pozornost zaměřili na stranu nabídky, kterou představují jednotlivá lázeňská zařízení prozatím na území Karlovarského kraje. V následujících několika týdnech plánujeme uveřejňovat krátké články např. o vlastnících, provozovatelích nebo samotných lázeňských zařízeních. Příspěvky budou k dispozici na informačním serveru lázeňství a balneologie www.spadata.cz.


Lázeňská zařízení Karlovarského kraje v číslech
Všechny aktuality
Vize

Být profesionální organizací směřující k dlouhodobé prosperitě
Karlovarského kraje, přístupnou k požadavkům regionu,
odpovědnou vůči svým partnerům a otevřenou novým podnětům.